Безплатна доставка до офис на еконт за поръчки над 99 лв
 

 

Общи условия за ползване

„Супер бийм “ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кота1050“ №27, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 203553190, с ДДС номер: BG: 203553190.

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Супербийм“ ЕООД (собственик на онлайн магазин Trigger.bg), от една страна, и потребителите на онлайн магазин Trigger.bg (наричан за краткост „сайт”), от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители. По силата на използването на страниците на Trigger.bg, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2. По време на регистрация на потребителски профил или поръчка без регистрация, с отбелязване в полето Приемам Общите условия, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и декларира, че е запознат и приема тези Общи условия.

3. Поръчки чрез сайта Trigger.bg се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. За изпълнение на получена поръчка е необходимо изрично потвърждаване на поръчката, което се изпраща на представен от потребителя адрес на електронна поща (e-mail).

4. За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:

4.1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;

4.2. Да имате постоянен адрес в Република България;

4.3. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

4.4. Да сте се съгласили с настоящите Общи условия;

4.5. Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка на територията на Република България;

4.6. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

5. „Супербийм“ ЕООД може да поиска допълнително потвърждение на поръчката, включително по телефон, факс, електронна поща (e-mail). В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация или не бъде предоставена вярна, точна и ясна информация, „Супербийм“ ЕООД има правото да откаже потвърждаването на подобна поръчка с или без допълнително уведомление.

6. „Супербийм“ ЕООД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

7. След извършване на поръчката потребителят получава автоматично потвърждение на посочен от него адрес на електронна поща (e-mail адрес). От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на „Супербийм“ ЕООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, потребителят ще бъде информиран с допълнително уведомление, изпратено на посочен от него адрес на електронна поща (e-mail адрес).

8. Одобрените начини за плащане на покупките от сайта са три:

8.1. в брой при доставка (наложен платеж),

8.2. онлайн разплащане с банкови карти чрез виртуален ПОС терминал 

8.3. банков превод.


Всички цени, посочени на сайта, са крайни и са с начислен ДДС.


При продукти, включени в промоция и/или разпродажба, които са с намалена под регулярната цена, не се комбинират и използват други възможности за отстъпка.


Всички доставки на територията на Република България се доставят чрез куриерса фирма Econt Express, като цената за доставка е указана в края на поръчката.


„Супербийм“ ЕООД не поема разходите по застраховане на доставката на поръчката. Ако потребителят пожелае да направи застраховка на поръчката, е необходимо да се свърже с „Супербийм“ ЕООД на e–mail адрес info@Trigger.bg, като посочи номера на поръчката, имена и адрес за доставка.

9. Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на поръчаните от Trigger.bg продукти, заедно с настоящите Общи условия, представляват пълните уговорки в договорните отношения между двете страни, освен в случаите, когато потребителят е подписал отделен договор за покупко-продажба с „Супербийм“ ЕООД.

10. „Супербийм“ ЕООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

11. При всички случаи на отказ от договора, връщане на стока, гаранции и рекламации се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Потребителят има право да се откаже от поръчаните стоки в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Супербийм“ ЕООД или на упълномощено от „Супербийм“ ЕООД лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52 от ЗЗП. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на „Супербийм“ ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

При констатация на дефектен продукт до 24 ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, „Супербийм“ ЕООД се ангажира той да бъде подменен с нов или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП.

Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 54, ал. 1 от ЗЗП. Това се извършва в срок от 14 дни от получаване на стоката при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. За да върне продукт/и, закупени от онлайн магазина, потребителят/клиентът трябва да попълни формуляра за връщане и да го изпрати на имейл адрес info@Trigger.bg. Формулярът може да бъде намерен в секция условия за връщане

12. Информацията, събрана от „Супербийм“ ЕООД при използването на сайта, ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. „Супербийм“ ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме Вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед. Всеки регистриран потребител има право да получава електронния бюлетин на „Супербийм“ ЕООД с новини, промоции и игри. Ако по някаква причина потребителят не желае да получава повече електронния бюлетин на „Супербийм“ ЕООД, но желае да запази регистрацията си в сайта, ще е необходимо да попълни формата за отписване, която може да се намери във всеки един електронен бюлетин на „Супербийм“ ЕООД.

12.1. С приемането на Общите условия всеки потребител, закупил стоки от физическия и онлайн магазин се съгласява личните данни, които е предоставил във връзка с покупката да бъдат използвани от „Супербийм“ ЕООД с цел изпълнение на неговата поръчка. Личните данни, нужни за изпълняване на поръчката или покупката са: e-mail адрес, три имена, адрес за доставка и телефон. При ползване на специални отстъпки (10%) за служителите на Министерство на вътрешните работи, Българската армия или Национална служба охрана, е необходимо представянето на служебна карта.

13. „Супербийм“ ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия. Потребителят е длъжен да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва сайта. Фактът, че потребителят продължава да използва сайта след публикуването на промените, се приема като потвърждение за това, че приема и е съгласен с тези промени в тези Общи условия. С настоящото потребителят се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените общи условия, а след това в съответствие с тези изменени Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, „Супербийм“ ЕООД предоставя на крайния потребител лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влиза във и да използва сайта. Поръчвайки продукти от магазина на „Супербийм“ ЕООД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. „Супербийм“ ЕООД си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

14. „Супербийм“ ЕООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта www.Trigger.bg. „Супербийм“ ЕООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушение, се задължава да извести за тях „Супербийм“ ЕООД, за да бъде отстранен линкът към сайта нарушител.

15. Отговорности и задължения15.1. „Супербийм“ ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

15.2. „Супербийм“ ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).

15.3. „Супербийм“ ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

15.4. „Супербийм“ ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна Trigger.bg

15.5. „Супербийм“ ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

15.6. „Супербийм“ ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

15.7. „Супербийм“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на дружеството.

15.8. „Супербийм“ ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

16. Продажбата на продукти се регламентира от законите на Република България. За допълнителни въпроси потребителят може да се свърже с „Супербийм“ ЕООД чрез формата за обратна връзка.

17. Всеки потребител, направил регистрация в сайта ни или записал се за нашия информационен бюлетин може да се откаже абонамента си и да бъде изтрит от регистрираните ни потребители при изпращане на заявка на e–mail адрес info@Trigger.bg. Отписването от информационния бюлетин може да стане и от линка в дъното/ футъра на информационния бюлетин: unsubscribe me fromthis list/ отпиши ме от списъка с абонати. Данните, които потребителят е предоставил при регистрацията на сайта и абонамент за информационен бюлетин ще бъдат изтрити от нашата база данни в срок от 1 работен ден от отварянето на заявката.